mikeage.net Logo
mikeage.net/2010/09/04/

mikeage.net @ י׳ כסלו תשפ״ג

Archive for ‍‍כ״ו אלול תש״ע - September 4th, 2010

Vortlach for Parshas Nitzavim / Vayelech

‍‍כ״ו אלול תש״ע - Saturday, September 4th, 2010

הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת

The כתב סופר sees these two categories as referring to the two possible times for משיח to come. The hidden one is the fixed date, which is unknown. The revealed one is the date if and when בני ישראל will be חוזר בתשובה, as the פסוק says, "היום אם בקולי תשמעו." While the first is independent of our actions, the second is only if we are follow "את כל דברי התורה הזאת"

את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע

The משך חכמה points out that in פרשת ראה, it just said ברכה וקללה, but never mentioned .חיים ומות He explains that this is because earlier, the oppurtunity for תשובה had not yet been presented. If a person fails to repent for an עבירה, this worse than the original עבירה (cf שערי תשובה). As such, the עבירה itself is the קללה and the lack of תשובה is the מוות.

ובחרת בחיים למען תחיה

The בכורי אביב explains the repetition as a reminder that the goal is not merely to enjoy a long life, but a meaningful one.

ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ

The משך חכמה writes that the words לעיני כל ישראל are connected, via the טעמי המקרא, to חזק ואמץ. Up until this point, יהושע's role had been that of משה's servant, and he was most known for his humility in front of his teacher. As the new מנהיג, he would need to, publicly, be strong and certain, in order to be able to effectively lead כלל ישראל.

Quick Map
Content +
Personal +
Archives +
Site Stuff +
RBS Weather +
Search +
Recent Images

Valid XHTML 1.1!
Printer Friendly Page
 

Last Modified: September 04, 2006 @ 02:11 CST

Memory(TRUE): 4194304/4194304
Memory(FALSE): 3002464/3012424