mikeage.net Logo
mikeage.net/2007/10/page/2/

mikeage.net @ ט״ו שבט תשע״ט

Archive for ‍‍ תשרי / מרחשון תשס״ח - October, 2007

Kinyan Hanaah

‍‍ה׳ מרחשון תשס״ח - Tuesday, October 16th, 2007

The טור, in 204:1, writes the following:

וכתב הרמב"ם ז"ל אבל אם היה לו חוב עליו ואמר לו מכור לי בחוב שיש לי אצלך ונתרצה המוכר הרי זה כמי שנותן דמים עתה והחוזר בו עומד במי שפרע. ובקרקע כי האי גוונא קונה לגמרי. אבל אדוני אבי הרא"ש ז"ל כתב שלא קנה אפילו המעות עדיין בעין ביד הלוה דמלוה להוצאה ניתנה ואינו נותן לו עתה כלום: אבל אם אמר לו יקנה לי שדה שלך בהנאת מחילת המלוה קנה.

(more…)

Kinyan Kesef M'Derabanan

‍‍ד׳ מרחשון תשס״ח - Monday, October 15th, 2007

This will be the first in a (hopefully long) series of short notes about Choshen Mishpat. Our kehilla started a night program focusing on Choshen Mishpat today. I plan here to make some notes about things that strike me as interesting, confusing, or unclear.

Hopefully, one day, this will develop into a place for chiddushim and birurim. Until then, I plan to use it to store things that I want to make sure I go back to when I have enough information to actually have some answers.

Today's topic is on קניין כסף. According to the תורה, when a person wants to buy מטלטלין (any moveable object; i.e., not real estate), all he needs to do is pay for it. At the moment he pays, a קניין is effected, and the object (which he didn't touch, and may be located elsewhere) becomes his.
(more…)

Quick Map
Content +
Personal +
Archives +
Site Stuff +
RBS Weather +
Search +
Recent Images

Valid XHTML 1.1!
Printer Friendly Page
 

Last Modified: September 04, 2006 @ 02:11 CST

Memory(TRUE): 4194304/4194304
Memory(FALSE): 3254384/3264336