mikeage.net Logo
mikeage.net/2007/10/16/

mikeage.net @ ה׳ טבת תשע״ט

Archive for ‍‍ה׳ מרחשון תשס״ח - October 16th, 2007

Kinyan Hanaah

‍‍ה׳ מרחשון תשס״ח - Tuesday, October 16th, 2007

The טור, in 204:1, writes the following:

וכתב הרמב"ם ז"ל אבל אם היה לו חוב עליו ואמר לו מכור לי בחוב שיש לי אצלך ונתרצה המוכר הרי זה כמי שנותן דמים עתה והחוזר בו עומד במי שפרע. ובקרקע כי האי גוונא קונה לגמרי. אבל אדוני אבי הרא"ש ז"ל כתב שלא קנה אפילו המעות עדיין בעין ביד הלוה דמלוה להוצאה ניתנה ואינו נותן לו עתה כלום: אבל אם אמר לו יקנה לי שדה שלך בהנאת מחילת המלוה קנה.

(more…)

Quick Map
Content +
Personal +
Archives +
Site Stuff +
RBS Weather +
Search +
Recent Images

Valid XHTML 1.1!
Printer Friendly Page
 

Last Modified: September 04, 2006 @ 02:11 CST

Memory(TRUE): 4194304/4194304
Memory(FALSE): 3240408/3250360